Menu

Budżet obywatelski bez zarzutu

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie stwierdziła, że decyzja prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli, o wysokości budżetu obywatelskiego na 2017 rok została podjęta zgodnie z prawem.

SONY DSC

Skargę na czerwcowe zarządzenie prezydenta, określające kwotę budżetu obywatelskiego na 2 miliony złotych, złożyli w RIO radni Prawa i Sprawiedliwości, Kazimierz Koprowski, przewodniczący Rady Miejskiej Tarnowa, i Jacek Łabno. Radni wnioskowali o zbadanie zgodności zarządzenia z prawem. Po analizie dokumentów, na posiedzeniu 17 sierpnia 2016 roku, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ustaliło, że decyzja prezydenta nie narusza przepisów prawa. Izba stwierdziła, że prezydent, ogłaszając kwotę budżetu obywatelskiego na 2017 rok w roku 2016, gdy znany jet projekt przyszłorocznego budżetu, ale nie jest on jeszcze uchwalony, nie spowodował – jak napisali radni w swojej skardze – „zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy przez organ do tego nieupoważniony”.  RIO orzekła, że ogłoszenie przez prezydenta sumy budżetu obywatelskiego otwiera mieszkańcom miasta Tarnowa możliwość współuczestniczenia w projektowaniu lokalnych wydatków do określonej kwoty. Regionalna Izba Obrachunkowa, która nadzoruje i kontroluje  sposób, w jaki samorządy gospodarują finansami, podkreśliła, że do wyłącznej kompetencji rady miasta należy tworzenie budżetu przez podejmowanie uchwały budżetowej, natomiast przygotowanie projektu uchwały budżetowej i zmiany w nim – takie jak ogłoszenie kwoty budżetu obywatelskiego – to inicjatywa prezydenta. O ostatecznym kształcie budżetu decyduje rada miasta. Izba Obrachunkowa podkreśla również, że wprowadzenie budżetu partycypacyjnego wymaga wzajemnej współpracy ze strony organów władzy publicznej.

Więcej wiadomości w Tygodniku Miasto i Ludzie w Twoim kiosku

jedynka

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>