Menu

Prezydent podsumował rok

Na wzrost liczby oferowanych miejsc pracy i pierwsze nowe inwestycje lokalnych firm wskazywał prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, podczas dzisiejszego (2 grudnia) spotkania z dziennikarzami, poświęconego podsumowaniu roku pracy na stanowisku prezydenta miasta. – Ocenę mojej pracy pozostawiam innym, ale mam satysfakcję z widocznego ożywienia w gospodarce – mówił zaznaczając, że niezmiennie jego priorytetem jest dalsza poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Tarnowa i usprawnienie obsługi przedsiębiorców.

Prezydent-podsumowal-rok_mediumPrezydent Ciepiela prezentując najistotniejsze efekty pracy tłumaczył, że to nie miasto tworzy nowe miejsca pracy, ale jego powinnością jest dbać o warunki dla inwestorów i przedsiębiorców, którzy tę pracę oferują. W ciągu ostatniego roku w Tarnowie wprowadzono m.in. zwolnienia od podatków od nieruchomości dla nowych inwestorów i pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, podpisano porozumienie o współpracy z ościennymi gminami na rzecz poprawy atrakcyjności aglomeracji tarnowskiej, powołano Radę Gospodarczą. – Oferta dla inwestorów to między innymi inkubator przedsiębiorczości. To miejsce dla tych przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami młodej firmy, która jednocześnie musi zdobywać rynki i budować swój potencjał – przekonywał prezydent. – Każdy kto przyjdzie do urzędu i będzie chciał załatwić sprawę związaną z rozwojem firmy, otrzyma asystenta do pomocy – mówił.

Przywołując dane Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie prezydent poinformował, że w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku, w samym Tarnowie, powstało blisko 840 miejsc pracy, więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Równocześnie liczba bezrobotnych pod koniec listopada 2015 roku była niższa o blisko 700 osób w stosunku do listopada 2014 roku.

Nowe inwestycje realizowano m.in. w Zakładach Azotowych, Zakładach Mechanicznych i firmie Comarch, a w ślad za tym oferowano kolejne miejsca pracy. W firmie Comarch pracuje obecnie 9 osób, ale docelowo spółka chce zatrudnić 50 pracowników. W Zakładach Mechanicznych zatrudniono w ciągu roku 150 osób, a miejsca pracy czekają na kolejnych 60 osób. Grupa Azoty prowadzi inwestycję, której skutkiem ma być 55 nowych miejsc pracy.  Optymistyczną tendencję widać także w przypadku nowo rejestrowanych firm jednoosobowych i spółek cywilnych. W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 31 października bieżącego roku w tarnowskim magistracie zarejestrowało się 555 nowych firm, a w tym samym czasie z własnej działalności gospodarczej zrezygnowało 432 przedsiębiorców. W efekcie w mieście przybyło ponad 120 nowych firm.

Od początku roku realizowano także program modernizacji tarnowskich dróg, w ramach którego wyremontowano 50 miejskich ulic, chodników i parkingów, wydając niemal 15 milionów złotych. – To znacznie więcej niż w roku ubiegłym – podkreślał prezydent Ciepiela. Zarząd Dróg i Komunikacji zinwentaryzował także ponad 700 ulic w mieście. Każda otrzymała własną kartotekę z oceną potrzeb remontowych według kryteriów: natężenia ruchu, liczby osób korzystających i stanu technicznego.

W przypadku Centrum Przygotowań Paraolimpijskich w czerwcu oddano do użytku Miejski Dom Sportu w Mościcach. Przygotowano projekt modernizacji hali Jaskółka, a sama inwestycja powinna ruszyć w 2016 r.  Gotowy jest również program funkcjonalno-użytkowy dla znajdującego się w sąsiedztwie stadionu lekkoatletycznego. W projekcie budżetu na rok przyszły zagwarantowano pieniądze na przygotowanie koncepcji przebudowy Stadionu Miejskiego.

Prezydent podsumował także działania w dziedzinie ochrony zdrowia i transportu publicznego. Mówiąc o najważniejszych inwestycjach wykraczających poza program wyborczy, wskazał na: termomodernizację szkół i przedszkoli (na co wydano ponad 11 milionów złotych), budowę boiska na os. Legionów, rozpoczęcie modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy ul. Piłsudskiego, budowę parkingu park and ride czy wykonaną dokumentację techniczną amfiteatru.

(ks)

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>