Menu

Droga wojewódzka 768 w przebudowie

Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej 768 w Przyborowie, gmina Borzęcin. Zakres realizowanych prac obejmuje frezowanie nawierzchni, wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni, remont przepustów, remont rowów i poboczy, budowę dwóch nowych i remont jednej istniejącej zatoki autobusowej oraz położenie krawężników wraz z wpustami deszczowymi w terenie zabudowanym. Roboty realizowane są na blisko 3 kilometrowym odcinku drogi, do granicy z gminą Szczurowa

To niezwykle potrzebna inwestycja, o którą ze względu na stan techniczny drogi zabiegaliśmy od kilku lat – podkreśla Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Dzięki interwencji radnego sejmiku województwa małopolskiego Adama Kwaśniaka i przychylności Zarządu Województwa z marszałkiem Markiem Sową na czele, wygospodarowano w budżecie województwa niezbędne środki i w ten sposób oczekiwane prace stały się faktem.

 – Dla samorządu województwa małopolskiego jednym priorytetów w zakresie rozwoju jest optymalizacja układu komunikacyjnego w województwie. Stąd też od lat realizujemy prace mające na celu modernizację dróg wojewódzkich i budowę obwodnic oraz działania zmierzające do realizacji zadań na drogach krajowych przez Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Modernizacja drogi wojewódzkiej 768 w Przyborowie jest jednym z elementów tego procesu, co w kontekście oddania do użytku zjazdu północnego z autostrady ma szczególne dla rozwoju tej części powiatu brzeskiego znaczenie – mówi Adam Kwaśniak, radny sejmiku województwa małopolskiego.

 Wójt Borzęcina podkreśla wagę prowadzonej inwestycji, która komunikuje budowaną drogę gminną od terenów inwestycyjnych w Borzęcinie – Borku z łącznikiem wjazdu na autostradę.

 – To ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy prowadzą i zamierzają rozpocząć na terenie gminy działalność, a przede wszystkim mieszkańców i użytkowników drogi, gdyż będzie można poruszać się nią bezpieczniej i w bardziej komfortowych warunkach. Następnym etapem prac związanych z tym ciągiem komunikacyjnym będzie budowa chodników – zapowiada wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

 Wykonawcą inwestycji modernizacji drogi wojewódzkiej 768 jest firma Eurovia Polska S.A. z Bielan Wrocławskich, a koszt realizacji zadania zamyka się kwotą 3,5 miliona złotych. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada br

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>