Menu

DLA CIEBIE POLSKO – W STULECIE CZYNU LEGIONOWEGO w Tarnowie

W wyniku współpracy pomiędzy Tarnowską Inicjatywą Oświatową e-ducaTIO a Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie udało się po kilku miesięcznych przygotowaniach i negocjacjach co do terminu sprowadzić do Tarnowa wystawę „Dla Ciebie Polsko – w stulecie czynu legionowego” przygotowaną w 100. rocznicę czynu legionowego przez powyższą instytucję. Pan dr Maciej Zakrzewski współautor wystawy i równocześnie osoba odpowiedzialna za promowanie wystawy 6 lutego 2015 roku przekazał ją Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Szkoła ta, zbudowała swą tożsamość na fundamencie osoby będącej kluczową w odbudowie Polski niepodległej tj. marszałka Józefa Piłsudskiego, dlatego też nie dziwi dlaczego jest pierwszą instytucją w Tarnowie goszczącą krakowska wystawę.

Bartłomiej Fidowicz zeszłoroczny absolwent Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie bez żadnych korzyści dla siebie, a wyłącznie z sympatii dla swojej szkoły prywatnym samochodem przewiózł wystawę z Krakowa do Tarnowa. Na miejscu czekała już młodzież z Koła Historycznego wraz z klasą 1 TT gotowa do ustawienia wystawy w głównym holu szkoły.

Wystawa w Tarnowie obecna będzie do połowy marca. W przypadku wysokiej oglądalności przewidziane jest przedłużenie jej obecności. Wystawę można obejrzeć w głównym holu na pierwszym piętrze Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Gen. J. Bema 9/11 w dniach 16-20 lutego 2015 roku oraz w budynku MCDN ODN przy ul. Nowy Świat 30 w Tarnowie instytucji życzliwie współpracującej z Urzędem Miasta Tarnowa w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej e-ducaTIO w dniach 23 lutego do 13 marca 2015 roku. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne rezerwowanie terminu z podaniem ilości osób zwiedzających wystawę. Dla pierwszych kilkunastu szkół przewidziana jest darmowa publikacja dotycząca wystawy wraz płytą prezentująca wystawę.

Pierwsza grupa, która pierwsza miała możliwość obejrzeć wystawę tuż przed jej oficjalnym otwarciem uczyniła to na lekcji historii. Na obejrzeniu nie skończyło się… J Uczniowie, uczennice i nauczyciel historii Józef Parys poczuliśmy inny klimat. Taki, który mógł towarzyszyć polskim legionistom, gdy śpiewali „My pierwsza brygada” czy „Rozkwitały pąki białych róż”, gdyż w tak dostojnym otoczeniu zaczęliśmy śpiewać. Prawdopodobnie byliśmy słyszani na terenie części naszej szkoły śpiewając właśnie te pieśni patriotyczne.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>