Menu

Maestro Krzysztof Penderecki Honorowym Obywatelem Powiatu Tarnowskiego

8 sierpnia w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu, światowej sławy kompozytorowi i dyrygentowi.

Uroczystość poprzedziła koncert międzynarodowej orkiestry symfonicznej „Penderecki Musik: Akademie Westfalen”, pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.

Tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego wręczyła Krzysztofowi Pendereckiemu delegacja samorządu powiatowego w składzie: Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Karciński, Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach.

Wielce szanowny Panie Profesorze. W imieniu samorządu Powiatu Tarnowskiego proszę o przyjęcie tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego. Uczyni tym Pan nam oraz mieszkańcom powiatu wielki zaszczyt – powiedział Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Karciński odczytał uchwałę Rady Powiatu o nadaniu tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego Krzysztofowi Pendereckiemu, a także wygłosił okolicznościową laudację, podkreślając w niej fakt utworzenia na terenie powiatu, przez Mistrza Pendereckiego, Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach, a także przywołując postać innego, wybitnego muzyka, związanego z Powiatem Tarnowskim, Ignacego Jana Paderewskiego.

– Niezwykłym zaszczytem i honorem dla mieszkańców i władz Powiatu Tarnowskiego jest fakt, iż Pan Profesor Krzysztof Penderecki umiejscowił właśnie na terenie naszego powiatu centrum, będące ośrodkiem utrwalającym Jego dziedzictwo i dorobek. Wpisuje się to w niezwykłą tradycję, jaką poszczycić się może Powiat Tarnowski, poprzez ślady jakie pozostawił również na naszej ziemi inny polski, wybitny, dziejowy kompozytor i pianista Ignacy Jan Paderewski – podkreślił w laudacji Przewodniczący Rady Powiatu.

 – Lusławice to mój drugi, a w zasadzie pierwszy dom. Czuję się w szczególny sposób związany z ziemią tarnowską, z którą łączą mnie również więzy rodzinne – powiedział Krzysztof Penderecki, dziękując jednocześnie za przyznanie mu tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego.

Profesor Krzysztof Penderecki jest czwartym z kolei Honorowym Obywatelem Powiatu Tarnowskiego. Stosowną uchwałę o uhonorowaniu w ten sposób byłego Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, podjęła Rada Powiatu Tarnowskiego w marcu 2014 roku.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>