Menu

Nagrody dla najlepszych absolwentów gimnazjów

Czterdziestu absolwentów gminnych gimnazjów, którzy na świadectwach ukończenia szkoły osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 oraz uzyskali najwyższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym, otrzymało od gminnego samorządu nagrody w formie tabletów. Ich wręczenie miało miejsce w środę, 6 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tarnów. Inspiracją ufundowania nagród dla najlepszych absolwentów gminnych gimnazjów były informacje znalezione w starych protokołach Rady Gminy Wola Rzędzińska, która w czerwcu 1918 roku podjęła uchwałę o wypłaceniu najlepszym uczniom nagród finansowych w kwocie równej ówczesnej pensji pisarza gminy.

Zwracając się do absolwentów, wójt Grzegorz Kozioł podkreślał, że te upominki są formą docenienia wysiłku młodych ludzi włożonego we własny rozwój oraz formą ich wskazania przez samorząd jako przykładu do naśladowania dla innych. Zauważył także, że w świecie liczą się te państwa, które inwestują w naukę, natomiast te, w których nie stawia się na rozwój nauki, są degradowane do roli kondominiów.

Najliczniejsze grono wyróżnionych uczniów ukończyło Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu. Są to: Magdalena Tyrka, Wiktoria Radlińska, Monika Rataj, Karolina Kuczera, Aleksandra Kozioł, Dominika Lech, Marta Marendziak, Aleksandra Kryczka, Dominika Książek, Natalia Stechnij, Piotr Pamuła, Zuzanna Habel, Katarzyna Imburska, Karolina Budzik, Adriana Żołyniak, Dominika Wielgus, Paulina Paterak, Paula Gacek, Emanuel Smołucha, Michał Ruszczyński, Katarzyna Skórka, Dominika Tyrka, Jan Gorczowski, Wiktoria Kwaśny, Bartosz Podgórski, Dariusz Wolak, Katarzyna Oślizło. Nieco mniejsza grupa zdobywców tabletów ukończyła gimnazjum wolańskie. W gronie tym znaleźli się: Faustyna Marek, Szymon Puła, Agnieszka Ciochoń, Daniel Ciochoń, Dawid Ciochoń, Artur Hamernik, Sylwia Kałucka, Adrianna Raś, Monika Armatys, Monika Ciochoń, Patrycja Mordyl, Miłosz Nowak, Joanna Klara i Aleksandra Majcher. Z grona absolwentów Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze tablety trafiły do: Sary Rzący, Klaudii Dudek, Dagmary Rybak, Angeliki Rączy i Patrycji Bibro, natomiast wyróżnionymi absolwentami Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich zostali Katarzyna Michoń i Maciej Osuch.

– Cieszę się, że w naszej gminie grono utalentowanych młodych ludzi jest tak liczne – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł. – Na terenie naszej gminy nie funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne, a więc absolwenci naszych gimnazjów już za kilka tygodni staną się uczniami przede wszystkim tarnowskich liceów i techników. Życzę wszystkim dalszego rozwoju, sukcesów i równie dobrych wyników jak dotychczas – dodaje.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>